Условия за ползване на Stomatolozi.BG Затвори
Посещавайки сайта http://Stomatolozi.BG/ , Вие се съгласявате на тези "Условия за ползване". Тези "Условия за ползване" имат предимство пред всякакви предишни и странични уговорки, които сте имали със сайта.

Авторско право и собственост
Този уебсайт – http://Stomatolozi.BG/, и информацията на него, както и логото му, с изключение на рекламните банери, потребителските коментари и статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, са собственост на "Платформа ООД".

Употреба на сайта
Съвкупността от сайта и собствениците му, за удобство, по-надолу ще наричаме "Сайта"
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.
Регистрацията в нашия сайт става след заявка, подадена към нашия търговски отдел и като резултат от нея, хора от бранш "Дентална медицина", ще получават право на профил на сайта срещу абонаментна такса.
Сайтът предоставя достъп до временна информация относно имена, кабинети, адреси, контакти, статии и ценоразписи, предоставени от регистрираните на сайта стоматолози.
Вие получавате ограничени, неексклузивни права да ползвате тази информация за собствени, некомерсиални цели.
Вие нямате право да копирате, съхранявате, модифицирате, принтирате, предавате, продавате или прехвърляте, да изготвяте писмени работи от, разпространявате, поставяте в друга уебстраница, да показвате или по какъвто и да е начин да употребявате информацията, показана на сайта, по никакъв друг начин освен за собствени, некомерсиални цели, без изричното съгласие на Сайта, съгласувано с регистрираните му потребители.
Вие имате право да поставяте хиперлинкове към нашия сайт в електронното пространство, с изключение на случаите, когато тези хиперлинкове са поставени в лоша светлина и когато тяхното поставяне не съответства с българското законодателство.
Сайтът също така предоставя възможност на потребителите да коментират и оценяват работата на стоматолозите, като от тях се очаква да верифицират достоверността на мненията си чрез предоставяне на име (което ще бъде публично видимо) и потвърждение чрез имейл.
В секцията за коментари, Вие нямате право да публикувате информация от следния характер: незаконна, рекламна, нарушаваща нечие право на собственост, обидна, дискриминативна и всякаква друга, нарушаваща добрите нрави.
Сайтът има правото, но не и задължението, да трие коментари, които противоречат на добрите нрави или по някакъв друг начин нарушават тези "Условия за ползване"
Сайтът има информационна функция, но не трябва да се разчита на него за предоставяне на абсолютна точност на дадената информация поради възможности за грешки и промяна в нея, и временния и характер.
Сайтът си запазва правото да прави промени в начина, по който предоставя информацията, както и да спре да я предоставя, след допълнително договаряне с регистрираните потребители.
Когато получим имейл, ни имаме правото, но не и задължението, да отговорим на него във възможно най-кратък срок, но при всякакви спешности е силно препоръчително да използвате телефоните за контакт, или ако става въпрос за медицински случай – директните контактни данни на избрания от Вас стоматолог.
Сайтът си запазва правото да променя без предизвестие и уведомление тези "Условия за ползване"
Сайтът няма право да изпраща търговски съобщения на потребители, които не са се записали изрично за получаването на такива.
Вие се съгласявате да не подвеждате сайта под наказателна или каквато и да е форма на отговорност.
Вие се съгласявате да не публикувате засекретена медицинска информация.

Употреба на форума
Форумът е създаден за ползване от нашите регистрирани потребители – стоматолози. Той ще служи като онлайн платформа за осъществяване на професионална комуникация между тях. Правилата за употреба на форума са описани подробно в тема със статус "Важна" в секция на форума, озаглавена "Правила на форума" и заглавие "Правила на форума".
Сайтът не носи отговорност за публикациите, направени от нашите потребители във форума.
Сайтът има правото, но няма задължението, да премахва или коригира публикации във форума, които не са съобразени с правилата на форума.
Всички останали "Условия за ползване", непокрити в тази секция, са по подразбиране същите, като тези на сайта.

Ограничаване на отговорност
Сайтът не носи отговорност за публикуваните от крайните потребители коментари, направени в секцията за коментари на профилите на регистрираните с профил стоматолози.
Сайтът си запазва правото да не отговаря на имейли, които съдържат информация от следния характер, но не само: нежелани търговски съобщения, въпроси несвързани по някакъв начин с нашата дейност, заплахи, дискриминация, обидни, нарушаващи закона.
Сайтът не носи отговорност за несъответствия в публикуваната информация относно имена, работно време, адреси и контактна информация, както и друга информация предоставена от регистрираните на сайта стоматолози и потребители – възможни са печатни и други грешки, както и технологично забавяне между промяна на обстоятелствата и тяхното актуализиране на сайта. Строго препоръчваме да проверите и при втори източник информацията, преди да правите планове, действия или бездействия, базирани на нея, като най-добър такъв източник е нейният първоизточник.
Сайтът не носи отговорност за претърпяни щети или пропуснати ползи от действия или бездействия, породени от употребата на сайта, или на някой от сайтовете, към които ще намерите линкове на нашия сайт, независимо дали техният характер е комерсиален, или некомерсиален.
Сайтът не гарантира непрекъснат достъп до страниците си.
Сайтът не гарантира, че регистрираните на него стоматолози имат разрешително и всички необходими документи да упражняват професията си. Ние нямаме възможност да извършваме такива проверки.
Отговорността за информацията, изложена в статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, е на нашите регистрирани потребители, освен ако не е посочен друг източник в края на статията. Въпреки това, съветваме Ви информацията, изложена в тези статии, да бъде вземана предвид само като четиво за обща култура, и да не се действа или бездейства, базирано на нея.
Сайтът не носи отговорност и не притежава собственост върху информацията и своите елементи, възникнали в следствие от хакерски и недоброжелателни намеси. Сайтът не може да гарантира, че по всяко време такива ще бъдат елиминирани и че срещу тях ще бъдат винаги предприемани адекватни дефанзивни действия, и съответно не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, възникнали в следствие от посещаването на сайта в момент, в който той е жертва на недоброжелателна намеса.
Вие се съгласявате, че при евентуалното провъзгласяване на дадена клауза от тези "Условия на ползване" за правно нищожна или унищожима, тя ще бъде разглеждана отделно от целостта на това споразумение и нейната невалидност няма да повлияе на валидността на останалата му част.
Подзаглавията на секция "Условия за ползване" са само за ориентировъчна употреба и не са стриктно спазвани, тъй като някои точки се припокриват частично. Вие се съгласявате да прочетете целия документ "Условия за ползване" и да го четете редовно, за да проверявате за промени в него.
Вие се съгласявате, че тези "Условия за ползване" са справедливи и смислени, и Вашето съгласие с тях не е плод на насилствено действие от наша страна или какъвто и да е вид принуда.

Вашата информация
При регистрация в сайта е необходимо да предоставите информация от сорта на: две имена, професионална насоченост, адрес на кабинета, автобиография, контактна информация. Тази информация е от важно значение за представянето Ви открито и ясно пред потенциални пациенти и други Ваши колеги и утвърждава Вашия авторитет. Тази информация е публично достъпна и през много други канали.
Вашата парола няма да бъде достъпна на никого, освен на Вас. В случаите на забравена парола, когато Ви изпратим нова временна парола, съветваме Ви, за Ваше лично спокойствие, да я подмените в контролния си панел веднага след вход в системата.
Нашият сайт може да съхранява малки парчета информация за Вас, наречени "cookies" на Вашия харддиск за всеобщо удобство. Вие не сте длъжни да ги приемате и може да ги блокирате през интернет браузъра си, но по този начин блокирате достъпа си до частите на сайта, който изискват "Вход" в системата.
Запазваме си правото да публикуваме в други издания, печатни или електронни, информацията, която публикувате на сайта, в коментарите и във форума.
Сайтът няма да предостъпва или продава Ваши данни на трети лица.
При извършване на коментар в профила на даден стоматолог, ще изискваме въвеждане на две имена и потвърждаване чрез имейл адрес, с оглед доказване на Вашата добронамереност и достоверността на Вашия коментар. По този начин повишаваме качеството на услугата и полезността на сайта за обществото.
Сайтът може да предоставя статистическа информация относно посещаемостта на сайта и действията, които биват извършвани в него, на своите спонсори и на регистрираните си потребители с оглед предлагане на все по-качествена услуга към всички. Начинът, по който събираме, обработваме и предаваме тази информация е подробно описан в тази секция.
Регистрираните потребители и крайните потребители на сайта потвърждават, че информацията която са въвели е истинна и носят пълна отговорност при несъответствие с това потвърждение.
Потребители, които не са правоспособни медицински лица, потвърждават, че няма да подават заявление за регистрация и получаване на профил на сайта.
"Платформа ООД" е регистриран Администратор на Лични Данни.
При посещаването на уебсайт, на който сте попаднали, след като сте натиснали хиперлинк или банер, разположен на нашия сайт, прегледайте техните "Условия за ползване". Посещаването на такива сайтове се извършва на Ваш риск.
Ние ще употребяваме информацията, която ни предоставяте, Във ваш интерес – за да отговаряме на Вашите запитвания, да Ви изпращаме месечен бюлетин, ако сте записани за такъв, да удостоверим сериозността, автентичността и достоверността на публикациите Ви пред обществото, и да Ви показваме реклами, които са в областта на Стоматологията и биха Ви заинтересували.
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.

Ако имате въпроси или предложения, свързани с нашите "Условия за ползване", моля свържете се с нас на info@stomatolozi.bg
д-р Светлана Шекерова д-р Светлана Шекерова

д-р Светлана Шекерова - стоматолог

Общопрактикуващ, Ендодонт, Естетична стоматология

в момента не е на работа
 • Български
 • English
София, кв. Ман. ливади, ул. Майстор Павел от Кримин 32
 • Понеделник: 08:00-20:00
 • Вторник: 08:00-20:00
 • Сряда: 08:00-20:00
 • Четвъртък: 08:00-20:00
 • Петък: 08:00-20:00
 • Събота: не работи
 • Неделя: не работи
 • Празнични дни: -
 • тел: 0878909534
 • 0887391156
 • -
 • e-mail: dentalstudioperfect@abv.bg
Д-р Светлана Малинова Шекерова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр. Пловдив. Тя е от първия випуск учещ по нови европейски стандарти и с диплома позволяваща упражняването на професията в целият Европейски Съюз. Работи в областта на оралната хирургия, ендодонтията, пародонтологията, протетичната и естетична дентална медицина.
Услуги - цени
 • Терапия - Преглед19лв
 • Терапия - Обтурация до 2 повърхности с химиокомпозит43лв
 • Терапия - Обтурация до 2 повърхности с фотополимер шприца50лв
 • Терапия - Обтурация до 2 повърхности с фотополимер течен 50лв
 • Терапия - Обтурация до 2 повърхности с фотополимер компили60лв
 • Терапия - Обтурация до 2 повърхности – нанокомпозит54лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности с амалгама капсули48лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности с химиокомпозит48лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности с фотополимер шприца63лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности с фотополимер течен63лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности с фотополимер компили72лв
 • Терапия - Обтурация над 2 повърхности – нанокомпозит48лв
 • Терапия - Почистване на кариозна маса и временна влажка13лв
 • Терапия - Подготовка, ажустиране и циментиране на к-н щифт25лв
 • Терапия - Изграждане на пънче за коронка от амалгама- капсули25лв
 • Терапия - Изграждане на пънче за коронка от химиокомпозит25лв
 • Терапия - Изграждане на пънче за коронка от фотополимер шпр.42лв
 • Терапия - Пинлей190лв
 • Терапия - Инлей от фотополимер с 2 повърхности163лв
 • Терапия - Инлей от фотополимер шприца над 2 повърхности190лв
 • Терапия - Отстраняване на коренов щифт63лв
 • Терапия - Отстраняване на инлей38лв
 • Терапия - Отстраняване на обтурация22лв
 • Терапия - Рециментиране на инлей 28лв
 • Терапия - Ампутация и обработка на витална пулпа60лв
 • Терапия - Витална екстирпация на зъбна пулпа – на канал53лв
 • Терапия - Девитализация на зъбна пулпа 13лв
 • Терапия - Обработка на коренов канал55лв
 • Терапия - Допълнителна медикаментозна обработка на коренов к-л25лв
 • Терапия - Запълване на коренов канал40лв
 • Терапия - Отстраняване на каналопълнежни ср-ва от коренов к-л67лв
 • Терапия - Трепанация на зъб30лв
 • Терапия - Локална флуоризация с лакове, гелове и други средства13лв
 • Терапия - Запълване на дълбоки фисури – силаниз. на зъб32лв
 • Терапия - Импрегнация на зъб със или без изпиляване10лв
 • Терапия - Гласйомерен цимент7лв
 • Терапия - Контактна анестезия7лв
 • Терапия - Термална анестезия с лидокаин13лв
 • Терапия - Проводна анестезия с лидокаин15лв
 • Терапия - Термална анестезия със скандонест13лв
 • Терапия - Проводна анестезия  със скандонест15лв
 • Терапия - Термална анестезия с убестезин13лв
 • Терапия - Проводна анестезия с убестезин15лв
 • Хирургия - Екстракция на временен зъб25лв
 • Хирургия - Екстракция на еднокоренов зъб38лв
 • Хирургия - Екстракция на многокоренов зъб50лв
 • Хирургия - Екстракция на зъб- мъдрец95лв
 • Хирургия - Контролен преглед след хирургично вмешателство13лв
 • Хирургия - Следоперативни грижи за екстракционна рана19лв
 • Хирургия - Поставяне на алвожил в екстракционна рана19лв
 • Хирургия - Разчитане – онтопантомография25лв
 • Хирургия - Разчитане – секторна рент. Снимка13лв
 • Хирургия - Контактна анестезия7лв
 • Хирургия - Интраорална проводна анестезия с лидокаин15лв
 • Протетика - Пинлей180лв
 • Протетика - Метална корона132лв
 • Протетика - Бленд корона –с керамика180лв
 • Протетика - Бленд корона – с пластмаса144лв
 • Протетика - Металокерамична корона192лв
 • Протетика - Изцяло керамична корона240лв
 • Протетика - Изцяло циркониева корона360лв
 • Протетика - Корона цирконий – керамика400лв
 • Протетика - Временна корона25лв
 • Протетика - Сваляне на единична корона25лв
 • Протетика - Постоянно залепване на корона с фосфат цимент18лв
 • Протетика - Инлей от композит165лв
 • Протетика - Инлей от пресована керамика225лв
 • Протетика - Керамична фасета480лв
 • Протетика - Временно залепване на корона с паста репин18лв
 • Протетика - Отпечатък с фабрична или индивидуална лъжица36лв
 • Протетика - Възтановяване на ДЗР с част. плакова протеза с куки240лв
 • Протетика - Повторна корекция на снемаема протеза24лв
 • Протетика - Назъбни междуоклузни шини за лечение на бруксизам108лв
 • Протетика - Вземане на отпечатък38лв
 • Протетика - Избелване на зъби – домашно избелване96лв
 • Протетика - Избелване на зъби – клинично избелване300лв
 • Пародонтология - Пародонтологичен преглед25лв
 • Пародонтология - Контролен преглед при парод. заболяване18лв
 • Пародонтология - Лок. обраб. на устн. лиг. – ровамиц. тетрац.,солкосерил13лв
 • Пародонтология - Лок. обработка с други средства13лв
 • Пародонтология - Отстр. на остри ръбове и др. дразнители на пародонта10лв
 • Пародонтология - Селект. изпил. на предв. контакти и смущ. в артикулация12лв
 • Пародонтология - Полиране на зъб с гума24лв
 • Пародонтология - Почистване на  зъбен камък50лв
Статии